İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Daireleri, İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde takip ve dava açılması ve sonuçlandırılması şeklinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmasıdır.

icra-ve-iflas-hukuku