Medeni Hukuku

Aile hukuku, miras hukuku, kişiler hukuku, dernekler hukuku, vakıf hukuku ile ilgili Medeni Hukuk Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmasıdır.

medeni-hukuk

-Evlilik birliğinin, Medeni kanunda sayılan sebeplerle, mahkeme kararıyla sona erdirilmesine boşanma denir.

-Boşanma davası açmaya hakkı olan eş; dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir.

-Genel boşanma nedeni, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

-Boşanma nedenleri, etkilerine göre mutlak ve nisbi olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Mutlak boşanma sebepleri;

-terk

-zina

-anlaşmalı boşanma

-hayata kast

-pek kötü veya onur kırıcı davranış

**Mutlak boşanma sebeplerinin varlığı halinde boşanma kararı verilebilmesi için bu nedenlerin gerçekleştiğinin ispatlanması yeterlidir. Evlilik birliğinin temelden sarsılmasının ispatı ayrıca gerekmez.

Nisbi boşanma sebepleri;

-suç işleme ve hayatsız hayat sürme,

-akıl hastalığı,

-evlilik birliğinin temelden sarsılması

**Nisbi boşanma sebeplerinin varlığının iddia edildiği durumlarda, bu sebebin gerçekleştiğinin ispatı yanında, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının da ispatı gereklidir.

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here