İdare Hukuku

Müvekkillere, idari mercilerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların lehte neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmasıdır.

idare-hukuku