Ticaret Hukuku

Danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan sorunlarının, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde ve ayrıca sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması şeklinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmasıdır.

Sunulan Hizmetler

 • Mal Alım Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmesi
 • Hissedarlık Sözleşmesi
 • Acente Sözleşmesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Franchising Sözleşmesi
 • Satım Sözleşmesi
 • Lisans Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Danışmanlık Sözleşmesi Hazırlanması
 • Tüketici Hukuku Danışmanlığı
ticaret-hukuku