İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillere, işe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, iş sözleşmelerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin danışmanlık hizmetlerinin sunulması, sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmasıdır.

is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku

İşten çıkarılan işçi, İş Kanunu ve sair mevzuat hükümleri gereğince bazı haklara sahiptir. Bu haklar, işten çıkarılan işçinin hangi hallerde işten çıkarıldığına ve somut olayın koşullarına göre şu şekilde sıralanabilir:

  • İş güvencesi mevcut bir iş yerinde haklı sebebe dayanılarak işten çıkarılma söz konusu ise bu takdirde fesih süreler ve geçerli sebep değerlendirilir. Bu tür bir durumda; kıdem tazminatı koşulları mevcut ise öncelikle kıdem tazminatına hak kazanılır. İhbar sürelerine uyulmadığı ya da ekonomik sebebe dayanılmadığı takdirde ise dava açmak suretiyle ihbar tazminatı talebi mümkündür. Bununla birlikte işe iade davası açılarak işe iade talebi de öne sürülebilir.
  • Haklı nedene dayanılarak işten çıkarma halinde işçi, dava açarak haklı sebebin gerçekleşmediğini ispat etmek suretiyle tazminat alma hakkına sahiptir.

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için aradığı en önemli şart; işçinin İş Kanunu kapsamında işçi olarak kabul edilmesi ve aynı işverenin iş yerinde en az 1 yıl süre ile çalışmasıdır. İşçi söz konusu iş yerinde bir yıldan az bir süre çalışmış ise kıdem tazminatı alabilmesi mümkün değildir.

Bu ön koşulların dışında işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiş olması gerekir.